Световната здравна организация изрази надежда, че пандемията от COVID-19 може да продължи по-малко от две години.

Според шефа на организацията - д-р Тедрос Гебрейесус, напредналата медицина и новите технологии ще помогнат на човечеството да се справи по-бързо с вируса.

Той припомни, че испанският грип от началото на миналия век е върлувал по-малко от 2 години и би следвало 100 години по-късно овладяването на пандемията да е по-лесно.

Заразените по света са 22 млн. и 800 хиляди, жертвите са близо 800 хиляди. От СЗО препоръчват носенето на маски, включително за децата над 12 години, при които е трудно да се контролира спазването на дистанция.

"Разполагаме с нужните технологии и знания, за да спрем вируса. От гледна точка на глобализация, близост и свързаност сме в неблагоприятно положение за разпространение на заразата, но имаме предимството да разполагаме с по-добри методи за лечение. Надявам се да приключим с тази пандемия за по-малко от две години", каза Тедрос Гебрейесус, цитиран от БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.