Посетителите в Тадж Махал ще трябва постоянно да носят маска на лицето, да спазват дистанция и да не докосват лъскавите мраморни повърхности, когато този прочут туристически обект в Индия от 17-и век бъде отворен утре, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.
Дневно ще се допускат до 5000 туристи. Те ще са разделени на две групи. Преди три месеца, когато все още нямаше коронавирусна пандемия, в през залите на мавзолея преминаваха по 80 000 човека дневно. Освен сградата, построена от Шах Джахан като гробница на любимата му съпруга, индийските власти отварят за посещения и други забележителности, сред които историческия Червен форт, в столицата Делхи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.