Със 132 милиона души повече от прогнозираното по-рано може да гладуват през 2020 г. Пандемията повлия на веригите за доставка на храни, разруши много икономики и отслаби покупателната способност на потребителите. Някои прогнози показват, че до края на годината пандемията ще доведе до повече смъртност от глад, отколкото от вирусни инфекции, пише Bloomberg.

"Ще виждаме белезите на тази криза поколения наред", казва Мариана Чилтън, директор на Centre for Hunger-Free Communities в Drexel University. " И през 2120 г. все още ще говорим за тази криза."

До края на годината до 12 000 души може да умират от глад на ден, поради Covid-19, което е потенциално повече от загиналите от самия вирус, според благотворителната компания Oxfam International. Изчисленията са въз основа на над 80% скок на тези, които са изправени пред гладна криза. В световен мащаб смъртността от коронавируса е над 846 000.

Covid-19 подчерта някои от най-сериозните неравенства в света. Освен това подчертава и пропастта между най-богатите, които се наслаждават на безпроблемно натрупване на богатство и най-бедните в световен мащаб. Милиони хора остават без работа и нямат достатъчно пари, за да изхранват семействата си, въпреки правителствените стимули, помогнали за запазване на много работни места.

Наред с пречките пред икономиките, блокирането и "счупените" вериги за доставки също създадоха сериозен проблем за дистрибуцията на храна. Внезапното затваряне на ресторанти в държави като САЩ например означава, че фермерите изхвърлят голяма част от продукцията си.

Първоначалните прогнози на Организацията на обединените нации (ООН) показват, че при най-лошия сценарий около една десета от световното население няма да има достатъчно за храна тази година. Въздействието на вируса ще доведе и до това милиони да изпитат други форми на несигурност по отношение на храненето, включително да не могат да си позволят здравословна диета, което може да доведе до недохранване или затлъстяване.

Ефектите ще бъдат дълготрайни. Дори и в най-добрите си прогнози, ООН прогнозира, че гладът ще бъде по-голям през следващото десетилетие от прогнозата преди пандемията. До 2030 г. броят на недохранените хора може да достигне до 909 милиона, в сравнение с прогнозата от преди Covid- 19, която е била около 841 милиона души. Настоящата криза доведе необичайни времена - с физически и икономически ограничения за достъпа до храна, каза Ариф Хусаин, главен икономист на Световната програма за храните на ООН.

Прогнозите за ръст недохранването също имат сериозно последици. Това може да отслаби имунната система, да ограничи мобилността и дори да наруши работата на човешкия мозък. Децата, които са недохранвани в началото на живота си, могат да изпитат последиците в зряла възраст. Проблемите с физическото и когнитивното развитие при деца и юноши могат да попречат на шансовете да останат на училище или да си намерят работа, продължавайки цикъла на бедността, съобщи "money.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.