Представители на Студентските съвети от различни градове се събират спешно, за да коментират предложението за увеличение на таксите за университетите, съобщи NOVA.

Виктория Палигарова, която учи в Пловдивския университет, споделя, че 27 от 52 университета в страната няма да увеличават семестриалните си такси.

"Остават обаче другите 25 университета, в които се очаква увеличение. Ръстът, който ние очакваме, е между 5 и 7%, а не 20, това би било драстично. Има много специалности, освободени от такса. В различните университети са застрашени различни специалности, затова сме притеснени. В събота ще има събрание на Изпълнителния съвет на националното представителство на Студентските съвети, който ще повдигне въпроси за увеличението на таксите", обясни тя.

До 18 април всички Студентски съвети могат да обсъждат заедно със студентите увеличението на таксите. Те ще се срещат с ръководствата на университетите, за да изразят становището си. Заради демографската криза ВУЗ-овете се притесняват да повишат таксите, за да не отблъснат студентите. Освен семестриалните такси обаче, някои университети ще увеличат и таксите за кандидатстване.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.