Около 50 студенти излязоха на протест пред ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с искане за оставките на правителството и на главния прокурор.

В мирната проява, организирана от възпитаници на Юридическия факултет на Алма матер, се включиха студенти от УНСС, от Техническия университет в София, от Университета за архитектура, строителство и геодезия и от други висши учебни заведения.

Демонстрацията започна около 7:30 ч. и продължи близо час и половина. Един от протестиращите, студентът по право в СУ Волен Вучков, коментира:

„Корупцията, в която това управление и съответно прокуратурата е затънала, вече е достигнала нетърпими нива. Това са едни прогнили вече, за съжаление в този си състав, институции, които не вършат своята работа. Вместо това, се използват за съжаление с цел лична облага, обслужване на определен кръг лица, олигарси, и народът в неговата цялост е на последно място в приоритетите на тези две институции“. Протестът протече мирно и без блокиране на движението в района.

Засега студентите нямат план за следващи протестни прояви: „Ще видим как ще се развият събитията и ще решим“, обясни пред БНР един от тях.

"Важно е към стотния ден на протестите едно студентско движение да даде тласък на протеста, да покаже, че студентите в България не спят и не са безразлични към случващото се у нас", коментира друг участник в демонстрацията. Идеята по думите му е да се даде нова енергия на протеста.

Студентите не искат да се правят паралели и да ги сравняват с „Ранобудните студенти“ от предишните големи протести преди 7 години, но признават, че целите и задачите им са същите. „Целим промяна, а не подмяна“.

„С хитрия си ход за ново Велико народно събрание, с тази Конституция - този проект е обида за българския конституционализъм, цели се единствено печелене на време и избутване на мандата до март. Провеждане на избори от този кабинет няма да отрази демократичността в държавата“, отбеляза протестиращият студент в предаването „Преди всички“ на БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.