Златен, сребърен и бронзов медал завоюваха студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на Националната студентска олимпиада по математика. Отборът, съставен от четирима души, и с ръководители – проф. Веселин Ненков и доц. Татяна Маджарова, спечели и второто място в крайното комплексно класиране, съобщиха от Морското училище.

Златото бе присъдено на един от анголските студенти, които се обучават във флотската Алма матер – Елизеу Беса, второкурсник в специалност „Корабни машини и механизми“. Сребърния медал завоюва Обретен Обретенов – втори курс, „Киберсигурност“. Първокурсникът от специалност „Корабни машини и механизми“ Явор Георгиев бе отличен с бронзов медал.

Домакин на тридневната олимпиада, която се проведе в периода 14 – 16 май 2021 г., бе Икономическият университет – Варна. В нея участваха със свои отбори 10 висши учебни заведения от цялата страна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.