Утре вечер в центъра на град Бяла ще започне XII Национален събор на читалищата - Бяла 2020. В рамките на 3 последователни вечери на градската сцена ще се качат над 100 състава от цялата страна. Поради пандемичната обстановка с Covid-19, тази година организаторите са взели всички превантивни мерки и ще съблюдават строго за изпълнението им.

По време на събора жители и гостите на крайморския град ще се насладят на богатата и атрактивна програма. Включени са фолклорни изпълнения от всички етнографски групи на страната. Така културната проява ще се превърне в средище на българското самодейно изкуство..

Организаторите на събора - община Бяла и местното НЧ “Пробуда 1928”, съобщиха, че откриването е в четвъртък, 25.06.2020 г., от 19:00 часа, а в петък и събота концертните вечери ще започват от 18:00 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.