Народните представители се връщат на работа в новата сграда на бившия партиен дом, а в седмичната им програма е записано, че ще започнат есенната сесия на парламента с ветото на президента Румен Радев върху Закона за подземните богатства.

Заседанието ще започне обаче с обръщение към народа и Народното събрание на държавния глава Радев. След него парламентарните групи ще направят изявления във връзка с началото на новия политически сезон.

Междувременно пред Народното събрание има организиран протест, който поиска оставка на правителството.

В програмата на НС е записано, че в четвъртък пък ще се гласувана оставката на правосъдния министър Данаил Кирилов, след като той я подаде миналата седмица. От НС заявиха пред "Монитор", че все още няма внесено проекторешение, а е само планирано и все още не се знае кой ще бъде неговият заместник.

В същия ден трябва да разгледат на първо четене и промените в ИК внесени от ГЕРБ и ДПС. Също така ще гласуват прекратяване на пълномощията на председателя на Централната избирателна комисия Стефка Стоева, след като тя си подаде оставката. В четвъртък ще разгледат още на второ четене и промените в Закона за съдебната власт, съобщи “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.