Президентите на Русия и Турция Владимир Путин и Реджеп Ердоган дадоха начало на строителството на трети блок на атомната електроцентрала „Акую“ в турската провинция Мерсин. Двамата лидери се включиха в тържествената церемония по видеоконферентна връзка.

От резиденцията си „Ново Огарьово“ край Москва президентът Путин изрази надежда, че строителството на атомната електроцентрала ще подобри руско-турското партньорството във всички сфери и ще укрепи приятелството и взаимното разбирателство между двете страни:

„Ще отбележа, че като признат лидер в областта на мирния атом „Росатом“ използва при строителството на станцията най-нови инженерни решения и икономически ефективни и надеждни технологии. В същото време се спазват високи стандарти за сигурност и най-строги екологични изисквания“, посочи Владимир Путин.

Реджеп Ердоган заяви на свой ред, че диалогът между него и Путин играе ключова роля не само в двустранните отношения, но и гарантира регионалния мир и сигурност.

Междуправителственото споразумение за изграждането на АЕЦ „Акую“ беше подписано през 2010 година. Строителството започна през 2018 г. и трябва да приключи през 2023 г., когато се навършват сто години от основаването но Турската република. Дотогава трябва да бъдат построени четири блока с обща мощност 4800 мегавата.

Проектът е на стойност 20 милиарда долара и се финансира с руски кредит., съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.