Учени са открили доказателство, че в древността на територията на Австралия са живели огромни месоядни динозаври, които по размер са могли да си съперничат със страховития тиранозавър рекс, съобщи Си Ен Ен.
Изследователи от университета на Куинсланд са анализирали фосилизирани отпечатъци от стъпки и са стигнали до заключението, че те са принадлежали на хищни динозаври с едри тела, които са достигали на височина до три метра, а на дължина - до 10.
За сравнение, появилият се 60 милиона години по-късно страховит хищник тиранозавър рекс е бил с височина около 3,25 метра и приблизителна дължина 10 метра.
"Отпечатъците вероятно са оставени от гигантски карнозаври - група, към която спадат алозаврите. Древните създания са пристъпвали из блатисти гори, заемали по-голямата част от територията, на която днес се намира Южен Куинсланд. По онова време те са били едни от най-големите хищни динозаври на планетата", казва палеонтологът и ръководител на изследователския екип Антъни Ромилио.

Повечето от следите от стъпала, датиращи от края на периода юра преди между 165 и 150 милиона години, са с дължина между 50 и 60 сантиметра, като някои достигат близо 80 сантиметра.

Учените досега знаеха за страховития тиранозавър рекс в Северна Америка, гигантозаврите в Южна Америка и спинозаврите в Африка, но не разполагаха с доказателства, че на територията на Австралия са живели месоядни гиганти, пояснява “Petel.bg”.

Снимка: Туитър

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.