Срутване е станало в новостроящия се тунел „Железница”, в Благоевградско. Съоръжението трябва да стане част от АМ “Струма”. По предварителна информация има четирима души, затрупани в тръбата, която трябва да отвежда пътя към София, предаде БГНЕС. Вече тече спасителна акция, изпратени са линейки от Благоевград, а полицията пое регулирането на движението. Очаквайте подробности.

 Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.