Втората пленарна сесия на срещата на върха на ЕС по новия 7-годишен план за бюджета на общността за 2021 г. - 2027 г. на стойност 1 074 трлн. евро и фондът за икономическо възстановяване на ЕС в размер на 750 млрд. евро беше прекратена.

Лидерите преминаха към двустранни консултации, съобщи в Twitter Баренд Лейтс - говорител на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел.

Работната сесия на втория ден от срещата на върха продължи около 2 часа и половина. Припомняме, че вчера след 13 часа преговори лидерите на ЕС не постигнаха напредък по отношение на приемането на 7-годишния бюджетен план на ЕС за 2021 г. - 2027 г. в размер на 1 074 трилиона евро, нито във фонда на ЕС за икономическо възстановяване след пандемията, в който според проекта на Европейската комисия беше предвидено да се съберат 750 милиарда евро заети средства със задължение държавите от ЕС да ги изплащат до 2056 г., уточнява “actualno.com”.
 

Снимка: EC - Audiovisual Service


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.