Министерството на младежта и спорта отбеляза Международния ден на младежта – 12 август, с концерт. Събитието се състоя на входа на Морската градина в град Варна. На сцената се качиха младите звезди на българската музика Victoria, 4Magic и Pavell & Venci Venc’.

Водещ бе Наско от БГ Радио.

„Благодаря на община Варна за това, че бе домакин на нашето събитие и за подкрепата, която ММС получи при неговата подготовка. Благодаря на Катя Генова и нашите партньори от БГ радио за прекрасната организация на концерта“, коментира ресорният министър Красен Кралев.

Предвид извънредната епидемична обстановка в страната, за публиката бяха подсигурени и предпазни маски и антибактериални кърпички, съобщи "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.