Първият отбор на Спортен клуб по тенис на маса "Варна - 2015" при жените постигна промоция за "А" група, след като завърши втори в "Б" РГ Северна България. Първото място заслужено спечели отборът на "Дунав" (Русе), който също се качва в горната дивизия. В последния турнир от това първенство, който се проведе в Русе през уикенда, нашите момичета загубиха и двата си мача с лидера с по 1-3, а останалите спечелиха безапелационно. За първия ни отбор през сезона играха Виктория Петкова, Екатерина Каваева и Мая Маринова. Вторият ни тим, съставен от младите надежди на клуба Йоана Кирилова, Мелина Николова, Ресена Памятних и Анастасия Памятних, завърши четвърти и натрупа ценен опит в дебютния си сезон при жените.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.