Днес си спомняме за американският президент Ричард Никсън. Той е роден на 9 януари 1913 г. - политик и държавник, 37-ми президент на САЩ (20 януари 1969 - 20 януари 1973; 20 януари 1973 - 9 август 1974, когато подава оставка).

Името на Ричард Никсън се свързва с много значими исторически събития (изтеглянето на американските войски от Южен Виетнам), но най-често с аферата Уотъргейт. Ричард Милхауз Никсън (1913 - 1994 г.) е и вицепрезидент на САЩ (36–ия от 1953 до 1961 г.), това е времето на Дуайт Айзенхауер.

Според повечето американски историци, Никсън е този който прави поста на американския вицепрезидент по-видим, и съответно го трансформира в удобен за президентска кандидатура. Никсън - единствен е избиран два пъти за вицепрезидент и два пъти за президент и е единственият президент, подал оставка от тази длъжност, и вторият подложен на импийчмънт, но той подава оставка преди започването на процедурата (и, втори става Бил Клинтън).

Като американски президент е известен повече с външната си политика, особено спрямо Съветския Съюз и Китай както и с това, че слага край на Виетнамската война. Националната му политика се характеризира с контрол над заплатите и цените, индексирането социалните осигуровки с инфлацията. Налага контрол върху продажбата на оръжия и премахва последните останки от златния стандарт.

Създава се Агенцията за защита на околната среда, Администрацията за трудова и здравна безопасност, засилва се прилагането на квоти за малцинствата на федерално ниво.

На 18 април 1994 г. Никсън, който е на 81 години, получава тежък мозъчен удар и умира 4 дни по-късно на 22 април. Той е погребан до жена си Патриша Никсън (която умира 10 месеца преди това от рак на белите дробове) в Йорба Линда, Калифорния.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.