На 25-ти август от 8.30 ч. до 19 ч. и на 26-ти август от 8.30 ч. до 17.30 ч. се спира движението в участък от АМ „Хемус“ - между пътните възли „Неофит Рилски“ и „Суворово“, за изграждането на нов електропровод от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.


Трафикът ще преминава по следните обходни маршрути:

В посока Варна движението се пренасочва от пътен възел „Неофит Рилски“ на АМ „Хемус“ по общинския път за Петров дол до кръстовището с път I-2 Русе - Варна и продължава по първокласния път. Пътуващите, които искат да се върнат обратно на АМ „Хемус“ могат да го направят при кръстовището на път I-2 с път III-2009 за Суворово, продължават по път III-2009 до пътен възел „Суворово“ на АМ „Хемус“.

В посока София движението се пренасочва от пътен възел „Суворово“ на АМ „Хемус“ по път III-2009 до кръстовището с път I-2 Русе - Варна и продължава по първокласния път. Пътуващите, които искат да се върнат отново на АМ „Хемус“ могат да го направят при кръстовището на път I-2 с общински път за Петров дол и да продължат по пътя до пътен възел „Неофит Рилски“ на АМ „Хемус“, съжбщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.