От ОД на МВР съобщиха, че непосредствено след кражба на бутилка уиски на стойност 60 лв., вчера, 30.09.2020 г., около 17:30 ч., в хипермаркет на ул. „Акад. Сахаров“ е задържана 38-годишна жена от Варна , известна на МВР.

Лицето е задържано за срок до 24 ч., образувано е бързо полицейско производство, след отпадане на основанието за задържане е освободено.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.