Американската компания "СпейсЕкс" отложи заради неблагоприятно време планираното за днес изстрелване на ракета-носител "Фалкон 9" с дванадесетата група микроспътници "Старлинк", съобщи ТАСС.

"Следващата възможност за изстрелване ще е във вторник, 1 септември, в 9 часа и 29 минути американско източно стандартно време", съобщиха от частната компания в Туитър, предаде БТА.

Спътниците "Старлинк" трябва да осигуряват интернет достъп за цялата планета, включително на труднодостъпни и слабо населени райони. Първите спътници от мрежата бяха изведени в орбита през май 2019 г., съобщи БТА.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.