Covid -кризата удари и глобалните парични преводи, показват данни от Доклад на ООН. Очаква се паричните трансфери през тази година да намалеят с 20%, което според експертите е най-стръмният спад в новата история. Още по-тежко кризата се отразява на преките чуждестранни инвестиции.

Заключенията представи Дружеството за ООН в България. Организацията отбелязва 75 години от създаването си, а страната ни - 65 години от членството си в ООН.

Covid -19 е глобално предизвикателство, отговорът на което може да дойде само с координирани усилия на правителствата, посочи заместник-председателят на Дружеството за ООН в България, проф. Петранка Филева:

„Именно Световната здравна организация, заедно с undp и генералния секретар и фондът, той ръководи, са трите стълба, върху които в момента се гради отговорът на ООН към кризата с Covid-19. СЗО дава насоките и инвестира в изследвания, в координиране на усилията за създаване на ваксини и избиране на лекарства“.

Освен за ограничаване на здравните и хуманитарни последици от кризата, ООН работи и за преодоляването на икономическите последици от Covid -19. А числата сочат спад на паричните преводи с една пета през тази година, заради намаляването на заплатите и на заетостта на работниците - мигранти.

Вследствие на корона-кризата, са засегнати и преките чуждестранни инвестиции. Според очакванията, те ще намалеят с 40% през тази година и с още 5 - 10% през 2021 г., съобщава БНР.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.