София е под блокада заради няколко малобройни групи протестиращи. Затворен е Орлов мост и части от Цариградско шосе, Софийският университет, района около НДК и централните части на София.

На жълтите павета е организирана по-масова демонстрация, като част от протестиращите обявиха, че остават на палатков лагер и в следващите дни.

Блокадите започнаха още от 13 часа с блокада на кръстовището на бул. „България“ и бул. „И.Е. Гешов“. Това е мястото, през което минават голяма част от маршрутите за най-големите болници в София – Пирогов и ВМА, съобщава "Tribune.bg"

Указания до част от протестиращите да се търси провокация и сблъсък с полицията на протеста довечера са били засечени от МВР, допълва „24 часа“.

В протеста трябва да бъдат вкарани радикални групи като препоръката е да им се осигурят стъклени бутилки, които да хвърлят по полицаите. Целта е да се стигне до сблъсъци и след това да се провокира разгаряне на протеста и актове на гражданско неподчинение.

Снимка: Tribune.bg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.