Александър Арамов

По предложение на председателят на УС на Североизточното държавно предприятие /СИДП/ Александър Арамов 4 служители, определени със заповед на директора инж. Симеон Давидков, ще приемат през всички делнични дни сигнали от граждани за неправомерно изхвърляне на строителни и битови отпадъци в държавни горски територии. За област Шумен сигналите ще приема Татяна Димитрова - 0878596860, за област Варна ще отговаря Мина Павлова - 0878668423, за област Добрич е инж. Мартин Димитров – 0886595998 и за област Търговище обажданията ще приема инж. Надежда Янкова - 0888703291.

Служителите на предприятието ще приемат обаждания от 8,30 до 17,00 часа.

По време на кампанията „Да изчистим България за един ден“ видях колко много отпадъци се изхвърлят от недобросъвестни граждани в държавните горски територии. Заедно с колегите от ДГС-Варна събрахме и извозихме тонове с боклуци, като много малко хора се замислят, че всичко това се плаща от горските и ловни стопанства и всяка година се отделят хиляди левове за почистване, а могат да бъдат насочени за залесяване или благоустрояване на парковете например, коментира Александър Арамов. Той призова хората да не бъдат безучастни, ако станат свидетели на нарушения, като от днес могат да подават сигнали не само на национален телефон 112, но и на обявените за всяка област нови номера.

По-лесно ще е да спрем нарушителите, да заложим на превенцията, а не да чистим след всеки, категоричен е председателят на УС на СИДП Александър Арамов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.