За 17-та поредна година Международният фестивал за късометражно кино “In the Palace” ще покаже новата си селекция във Варна. Домакин отново ще е Фестивалният и конгресен център.

Престижната международна проява е посветена на продуктите на късометражното кино, новите медии и дигиталните изкуства с продължителност до 30 минути. Първоначално стартира като международен състезателен форум за студентски филми в град Балчик, който бързо прерастна в професионален.

През годините успя да се утвърди като значима и разпознаваема платформа за изява както на млади, така и на утвърдени професионалисти. Фестивалът е единствен по рода си в България и е един от трите най-стари късофилмови форума на Балканите. Като такъв той изпълнява функцията на обслужваща структура на късометражния сектор в съвременната култура.


“In the Palace” е отличен от Европейска фестивална асоциация с европейския етикет за качество „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“. От 2017 г. насам е единственият фестивал в страната, сертифициран да номинира професионални късометражни филми за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар в три категории: най-добър игрален филм от международна състезателна програма; най-добър анимационен филм от международна състезателна програма; най-добър български филм. Фестивалът е квалифициран да предлага и студентски филми за Student Academy Awards® - Оскари.

“In the Palace” членува в няколко утвърдени международни мрежи за съвременно европейско кино, вкл. и в конферентната листа - най-голямата световна мрежа от фестивали и институции, обслужващи сектора късометражно кино. От 2019 г. фестивалът е член и на NISI MASA – EUROPEAN NETWORK OF YOUNG CINEMA – европейска мрежа за подпомагане развитието на млади таланти и професионалисти в късометражното кино.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.