След почти 3 месеца и дни преди да изтече срокът, установен от закона, ще бъде проведено заседание №6 на Общинския съвет във Варна.

Местният парламент ще заседава на 13 и 14 юли от 9:00 часа.

То ще е затворено за външни лица, но ще бъде излъчвано онлайн. Сесиите ще могат да се гледат чрез страницата на Общинския съвет, съобщи "Moreto.net".

„Смятам, че с онлайн излъчването ще се постигне още по-голяма публичност и прозрачност на дейността на местния парламент“, изтъкна преди дни председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов.

От началото на 2020 година общинските съветници са заседавали само два пъти - на 11 февруари и на 16 април, което прави варненският местен парламент рекордьор по пасивност.

На 26 юни "Демократична България" разпространи декларация, чрез която призоваваше възможно най-скоро да бъде проведена общинска сесия.

"Вече няколко месеца във Варна не се свикват сесии на Общинският съвет – Варна. Това е безпрецедентна ситуация, както във Варна така и в страната. Най-висшият орган на местната власт на практика не работи. И не работи, защото управляващите от ГEРБ и техните коалиционни партньори от Воля, ДПС, ВМРО, СДС, БЗНС и други не искат варненци да разберат какво се случва в града ни. Те не искат варненци да знаят Кой и как причини екокатастрофата в езерото и защо беше скрита тази екокатастрофа. Защо туристическият сезон е пред пълен провал и Община Варна не иска да помогне?", гласи част от декларацията.

"Искане за свикване на извънредна сесия не се прави чрез социалните мрежи. Има доста "Фейсбук герои", на които прекалено много внимание се обръща", обясни от своя страна ден по-рано в ефира на "Дарик" председателят Тодор Балабанов.

Според Закона за местното самоуправление и местната администрация общинските съвети се свикват не по-малко от 6 пъти годишно

Ако 3 месеца те не проведат заседание, правомощията им се прекратяват с решение на общинските избирателни комисии.

Снимка: Общински съвет

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.