От Специализираната прокуратура обвиниха шестима за участие в група за данъчни престъпления при търговия със скъпо струващи лекарства, съобщиха от Спецпрокуратурата. Очаква се Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

Според държавното обвинение, шестимата създали група за данъчни престъпления при вътрешнообщностни придобивания на скъпо струващи лекарства, предимно от Великобритания.

Групата действала от началото на 2016 г. до 14 декември 2017 г. Според обвинението, с укриване на данъци на две действащи търговски дружества, контролирани от престъпното сдружение, групата нанесла щета на държавния бюджет в размер на 3 170 713, 53 лева.

Ръководител бил А.Х., който има българско и сирийско гражданство. Той наложил схема за привидно движение към двете дружества на лекарствени продукти, предмет на вътрешнообщностни придобивания. Едното от дружествата било управлявано от лелята на А.Х., а самият той заемал в него длъжността "домакин".

По документи получатели на лекарствените продукти били фирми от типа "липсващ търговец" с малоимотни и малограмотни собственици от ромски произход, без служители и техническа обезпеченост. Впоследствие стоките се префактурирали на други дружества от типа "липсващ търговец. Накрая действащи фирми-"брокери" декларирали доставки на лекарства към реални клиенти.

Натрупаните пари от неплатен ДДС били легализирани чрез сделки със стоки.

През 2017 г. А.Х. съставил дневници на покупките с невярно съдържание на ръководеното от неговата леля дружество. В тях били отразявани данъчни фактури за доставки с право на пълен данъчен кредит, без реално да са били извършвани каквито и да било доставки.

Сириецът с българско гражданство има 3-годишна условна присъда за престъпление против паричната и кредитната система, в рамките на чийто 5-годишен изпитателен срок е организирал и ръководил престъпната група за данъчни престъпления, както сочи обвинението.

Припомняме, през декември 2017 г. МВР се похвалиха, че са разбили група за паралелен износ на лекарства.

Още тогава стана ясно, че мъж от сирийски произход е в основата на схемата.

Обвиняемите търгували и с инсулин, обясниха от институциите, съобщи "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.