Предстои оптимизиране на заетостта на хотелската база в Албена, тоест поетапно затваряне на хотели в курортния комплекс, каза за медийна група „Добруджа“ търговският директор на "Албена" АД Маргита Тодорова. Очаква се това да започне след 15 август. Причината е, че след 15 август рязко спада запълването на на хотелите и остават много по-малко гости.

Отражение има и фактът, че туристите в комплекса са основно българи и румънци, а предпочитаният от тях период за летен отдих е от средата на юли до средата на август. Очаква се последните останали отворени хотели в Албена да бъдат затворени до края на септември, уточни Маргита Тодорова.

8 000 са туристите в Албена в момента. Те са главно от България, Румъния, Германия, Чехия и Полша.

В сравнение с данните за август 2019 г. почиващите в комплекса са наполовина по-малко, а на годишна база - за сезона се очертават едва 30 на сто спрямо 2019-а, обясни г-жа Тодорова.

Плажовете на Албена, особено през почивните дни, са наистина пълни с желаещи да отмарят и трупат тен българи, потвърди и търговският директор на „Албена“ АД. Според нея комплексът стана предпочитано място, не само заради евтините чадъри и шезлонги, а и заради наистина чистите плажове и морска вода, както и доброто обслужване.

Основно българи са работещите в Албена през този туристически сезон, каза още Маргита Тодорова, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.