Градусите леко пълзят нагоре. Сутринта ще е студена, но през деня в София ще бъде 18 градуса, в Пловдив - 20. В района на Пазарджик и Хасково времето ще е подобно, а градусите ще са между 4 и 21. В Смолян, където температурите обикновено са по-ниски с няколко градуса, този път живакът ще се качи до 19 градуса. По Черноморието се очаква хубаво и топло за сезона време 21 - 23 градуса, съобщава "standartnews.com".

Времето ще бъде слънчево.

Слънце Изгрев – 7:42 ч.

Слънце Залез – 18:27 ч.

Фаза на луната – нарастваща луна

Луна Изгрев -14:06 ч.

Луна Залез - 23:10 ч.

Очаквани максимални температури:

Пловдив - 20

Пазарджик – 21

Смолян – 19

Стара Загора - 20

Хасково - 21

Кърджали – 20

Благоевград - 22

София - 18

Видин - 18

Плевен – 19

Велико Търново - 20

Русе - 18

Варна - 21

Бургас – 19

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.