Днес времето ще е слънчево и топло. Термометърът ще показва от 16 до 31 градуса. в София около 28, в останалите области - до 33 градуса.

По Черноморието ще е подходящо за плаж. Максималната температура ще е 25 градуса - 28 градуса, толкова ще е и морската вода. В планината също ще е топло и слънчево, термометърът ще показва 23 градуса.

В събота ни очаква отново приятен слънчев ден под тепетата с температури от 15 до 31 градуса. По морето температурите ще са от 19 до 26 градуса. В планината времето ще е слънчево, а живакът на термометъра ще изпълзи от 8 до 23 градуса.

През новата седмица се очакват слаби превалявания от дъжд над Южна България, съобщи “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.