Скандинавското ходене е модерен фитнес. Два пъти по-ефективно от бягането, 90% от мускулите работят. Сигурен съм, че сте срещали по улиците и в парковете хора с тояги в ръцете, като със ски щеки. Движенията на ръцете им са характерни за скиорите, но на краката са с маратонки.

Първото състезание по скандинавско ходене се провежда през 1988 г. на олимпийския стадион в Хелзинки. Оказа се смешно. Планират ски бягане, но снегът се стопява. А финландците, за да не отменят проявата, правят ходене с щеки, но без ски, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.