Топлото есенно време ще ни радва и днес. Градусите позволяват и плаж по морето във Варна и Бургас, ако все още не сте се разделили с лятното слънчево настроение.

В София утрото е мъгливо, но дневните температури ще стигнат до 27 градуса. Няма да вали. Максималните температури в района на Пловдив и областта ще бъдат около 29 градуса, а минималните около 14 градуса рано сутринта. Ще има леко заоблачаване, а превалявания не се очакват.

В районите на Хасково и Кърджали също ще преобладава топло за сезона време, като температурите ще се качат до 31 градуса. В двете области валежи не се очакват.

В района на Смолян максималната температура ще бъде около 21 градуса, съобщава “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.