Красив финал на фестивала „Опера в Летния театър“ поставя оперната гала, наложила се като едно от традиционно най-търсените летни представления за варненци и гостите на морския град.

Утре вечер в Летния театър ще излязат пред изисканата публика румънското сопрано Рената Вари, Камен Чанев, Гергана Русекова и Таня Иванова, заедно с хора, оркестъра и балета на Държавна опера – Варна. Диригент е маестро Григор Паликаров. Те ще представят любими арии и голям любовен дует.

Ще припомним, че тази година „Опера в Летния театър“ представи 6 съвместни спектакъла с Международния музикален фестивал „Варненско лято“ като част от неговата програма.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.