Сидни регистрира най-горещата си ноемврийска нощ от началото на метеорологичните измервания, като прогнозата за неделя бе температурите да достигнат 40 градуса по Целзий.

Минималната температура в австралийския град през нощта бе 25,4 градуса.

Жегата принуди пожарната служба в Нов Южен Уелс да издаде пълна забрана за палене на огън в повечето източни и югоизточни части на щата.

Топлото време изкара огромни тълпи на плажовете, а здравните власти припомниха на хората да спазват дистанция, за да не допускат потенциално разпространение на коронавирус.

Очаква се горещата вълна да продължи 5-6 дни, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.