По инициатива на кмета на община Суворово – Данаил Йорданов, кмета на село Чернево – Красимир Чолаков, общинска администрация в Суворово и доброжелатели на село Чернево се събират жители на Чернево и околните села, бизнес и доброволци в благородна кауза.

Кметът на селото Красимир Чолаков съобщи, че благородната проява е свързана с почистване на екопътеките към местността „Батаклията“, възстановяване на заслона и прилежащите съоръжения около чешмата. “Само за ламперията на заслона предвиждаме 1 куб. м дървен материал”, допълва Чолатов и пояснява, че всичко необходимо за ремонтните дейности на заслона и барбекюто вече са качени на необходимото място.

За тази цел участниците ще се събират тази неделя, 23.08.2020г. от 9:30 часа, пред кметството на селото.

Освен от сборен пункт пред кметството в Чернево, друга група ще тръгне от туристическия комплекс ”Барите” към местността “Батаклията”, за да почисти и другата екопътека. Тя е с дължина около 4 км.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.