Всеки четвъртък Националният оперативен щаб за борба срещу коронавируса ще дава брифинг за ситуацията около заразата.

Това съобщи здравният министър проф. Костадин Ангелов. Пресконференциите ще се водят от него, в тях ще участват и представители на щаба.

Попитан защо основна фигура няма да е ген. Венцислив Мутафчийски, шеф на ВМА и ръководител на НОЩ по време на извънредното положение, министърът каза, че членовете на щаба ще се редуват в зависимост от ангажиментите си.

Здравна криза в България няма. Затваряне на градове, КПП-а и други крайно ограничителни мерки на този етап не се предвиждат, увери проф. Ангелов, цитиран от "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.