Поредно напрежение и масови арести в Беларус. Полицията и отряди от маскирани мъже задържаха повече от 200 души на вчерашните митинги срещу властта. На места полицията използва и шокови гранати.

Митингите в Беларус не спират вече втори месец. Президентът Александър Лукашенко опита да ги прекрати със сила, заплахи и обещания, но към момента без резултат, съобщава "standartnews.com".

Десетки хиляди отново излязоха по улиците на Минск. Те направиха „алтернативно заклеване на президент” и скандираха „самозванец".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.