Варненският окръжен съд призна за виновен 46-годишния Пламен П. , за това, че като водач на автомобил нарушил правилата за движение и причинил по непредпазливост смъртта на мотоциклетист във Варна.

На 17.08.2018г. Пламен П. пътувал със семейството си по бул. „8-ми приморски полк“ посока от кв. Виница към центъра. Поради ремонт движението в този участък се извършвало еднопосочно и в две ленти в посока от центъра към кв. Виница.

Достигайки до магазин "Кауфланд" Пламен решил да извърши маневра „завой на ляво" с цел включване в отбивката, тъй като установил, че със съпругата си са забравили вещи и се налагало да се върнат до дома си.

Преди започване на маневрата подсъдимият подал светлинен сигнал и след като се убедил, че няма движещи се МПС в насрещната лента за движение започнал да завива. По същото време 35- годишен мъж с мотоциклет "Сузуки" навлязъл неправомерно в насрещната лента за движение с цел изпреварване на образувалата се колона от автомобили.

Поради високата скорост, с която се движел мотоциклетистът последвал силен удар между него и подсъдимия. След сблъсъка Пламен П. направил всичко възможно да помогне на пострадалия, който същия ден починал в болницата.

Съгласно заключенията на автотехническата експертиза скоростта на движение на Пламен П. преди катастрофата е била 10,60 км/ч, а на мотоциклетистът над 86 км/ч при позволени 50 км/ч.

Обвинението спрямо 46-годишния мъж е, че при предприемането на каквато и да било маневра, той не се убедил, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него.

Пламен П. е със средно образование, работи, женен, с чисто съдебно минало. Той призна изцяло фактите и обстоятелствата изложени в обвинителния акт.

Делото беше гледано в условията на съкратено съдебно следствие, като при тази процедура, при постановяване на осъдителна присъда, наказанието „лишаване от свобода“ задължително се намалява с 1/3.

За извършеното престъпление, Варненският окръжен съд наложи на Пламен П. наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 6 месеца „лишаване от свобода“, което намали до 1 година, чието изпълнение бе отложено с изпитателен срок от 3 години.

46-годишният мъж е лишен от правото да управлява автомобил за срок от година и половина, считано от влизане на присъдата в сила.

Подсъдимият е осъден да плати и направените по делото разноски в размер на 1039,25 лева в полза на Държавния бюджет по сметка на ОД на МВР-Варна.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.