Шестима депутати от БСП напускат парламентарната група на партията, съобщиха самите те на брифинг. Това са Красимир Янков, Валери Жаблянов, Лало Кирилов, Георги Андреев, Димитър Стоянов и Николай Иванов.

Така в парламентарната група на левицата остават 72 депутати.

Това става след 50-ия конгрес на БСП, на който съперниците на Корнелия Нинова за лидерския пост Красимир Янков и Валери Жаблянов не бяха избрани в националното ръководство. Извън Националния съвет останаха и други знакови имена като Сергей Станишев, Димитър Дъбов, Георги Пирински, Михаил Миков.

Депутатът Красимир Янков заяви, че БСП е намаляла с 30% по времето на управлението на Нинова и съобщи:

“Днес е изправяме пред вас по не особено приятен повод, но животът е така устроен. Пътищата се събират и се разделят“, каза той и допълни:

“След съботно-неделното заседание на 50-ия юбилеен конгрес БСП доби един завършен вид, моделиран от Нинова през последните четири години. Тя и обкръжението ѝ наричат това като реформиране и модернизация на партията. По наше определение това е пълно подчиняване на БСП на едноличното управление, което е подсигурено от новия състав на Националния съвет“, каза той и допълни:

“Привидно това е обновен орган заради отсъствието на знакови имена в партията. Но как да наречем обновяване нещо, което не се раздели именно с другите лица, заради които обществото вече не разпознава БСП като социалистическа партия“, каза още Янков и заяви:

“В добавка висшият орган на БСП се конструира от два лични антуража – този на Корнелия Нинова и този на Кирил Добрев. Това, че Нинова не желае Национален съвет, избран от партията, а такъв, чието мнозинство да е селектирано от нея, има ярко доказателство с трите последни пленума, саботирани по нейна команда

Валери Жаблянов обяви, че в БСП има авторитарна система, като партията се движи надясно и е загубила над шест месеца парламентарно време с напускането на парламента и обсъждането на документа "Визия за България":

“Нашето отделяне от парламентарната група на БСП е мотивирано изцяло с несъвместимостта между нашите социалистически убеждения и фактическата политика, която се провежда от ръководството на парламентарната група. Политика, подчинена на политическата конюнктура, политика, подчинена изцяло на един деструктивен за България популизъм“.

Парламентарната група на социалистите ще даде пресконференция утре, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.