С една гонка в неделя и общо шест за трите състезателни дни, във Варна завърши 40 ветроходна регата „Бриз Есен‘2020“ за класовете Optimist, Cadet, Laser 4.7, Laser Radial, 420 и Finn. Домакин и организатор бе СК „Черно море Бриз“ със съдействието и финансовата подкрепа на община Варна, съобщи Радио Варна.

Крайно класиране:

Optimist общо (69)

Виктор Станоев (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Калоян Калчев (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Александър Ганев (ОМСК Циклон Поморие)

Мариян Шангов (ЯК Порт Бургас)

Васил Манев (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Даниела Гочева (ОМСК Циклон Поморие)

Тино Томов (ЯК Порт Бургас)

Адриана Петкова (СК Черно море Бриз Варна)

Пламен Божков (ОМСК Циклон Поморие)

Кемала Парушева (ОМСК Циклон Поморие)

Optimist момичета младша (14)

Цвета Кирчева (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Бояна Костуркова (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Бояна Бъчварова (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Optimist момичета старша (5)

Даниела Гочева (ОМСК Циклон Поморие)

Адриана Петкова (СК Черно море Бриз Варна)

Кемала Парушева (ОМСК Циклон Поморие)

Optimist момчета младша (36)

Тино Томов (ЯК Порт Бургас)

Борислав Николов (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Димитър Бозовайски (ОВК Несебър 2000)

Optimist момчета старша (14)

Виктор Станоев (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Калоян Калчев (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Александър Ганев (ОМСК Циклон Поморие)

Laser 4.7 общо (14)

Михаил Берберов (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Георги Маноилов (ОВК Несебър 2000)

Владимир Стоянов (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Давид Бинев (ЯК Порт Бургас)

Петър Костурков (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Никола Иванов (ОМСК Циклон Поморие)

Laser 4.7 девойки (4)

Даяна Пашова (ЯК Черноморец Бургас)

Никол Комитова (ЯК Черноморец Бургас)

Адрияна Христова (МК Балчик)

Laser 4.7 юноши (10)

Михаил Берберов (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Георги Маноилов (ОВК Несебър 2000)

Владимир Стоянов (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

420 (5)

Цветослав Мавродиев/Даниела Ценова (СК Черно море Бриз Варна)

Стефан Микаелян/Йордан Илиев (СК Черно море Бриз Варна)

Вилислав Димитров/Явор Нанков (МК Балчик)

Laser Radial общо (8)

Мариела Николова (СК Черно море Бриз Варна)

Клемент Саръстов (ЯК Порт Бургас)

Даниел Йорданов (ОВК Несебър 2000)

Laser Radial жени (4)

Мариела Николова (СК Черно море Бриз Варна)

Диана Маркова (ОВК Несебър 2000)

Йоана Тодорова (ВК Синева Варна)

Laser Radial мъже (4)

Клемент Саръстов (ЯК Порт Бургас)

Даниел Йорданов (ОВК Несебър 2000)

Радослав Гавраилов (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Finn (7)

Анастас Петров (ОВК Несебър 2000)

Веселин Йовчев (ОВК Несебър 2000)

Георги Йорданов (ОМК Приморско)

Cadet (4)

Огнян Великов/Павел Стефанов (МК Балчик)

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.