Шест отбора от три варненски университета взеха участие в тазгодишното издание на турнира по мини футбол, част от „Купа 8 декември“.

Срещите се изиграха в базата на общинския спортно-развлекателен комплекс „Младост“. Шампион е Техническият университет - с втори отбор, а след него се класираха представителите на Икономическия университет - първи отбор.

Трети са участниците от Висшето военноморско училище - първи отбор, съобщават от дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Тази година, заради пандемията, състезанията за „Купа 8 декември“ включват само спортове, които се провеждат на открито - лекоатлетически крос, плуване и мини футбол.

Организатори са дирекция „Спорт“ към община Варна и студентските съвети и академичните звена, отговарящи за спорта в университетите, съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.