Според заповедта на министъра на здравеопазването се спира плановият прием и плановите операции в болниците, където заболеваемостта е над 120 души на 100 хиляди. Заповедта влиза в сила от днес.

Това са червените области - София, Благоевград, Габрово, Сливен, Търговище и Шумен, съобщи bTV.

В други области продължава приемът, но се преустановява само плановата оперативна дейност.

Забраната за планов прием и операции не се отнася за трансплантацията на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията.

„Не бива да имаме спиране на свободното движение, хората със заболяване не трябва сами да преценят как да постъпят – дали да ходят, дали не. Потърсете лекаря, той ще реши кое е най-добре за вас“, заяви Андрей Марков, управител на „Аджибадем Сити Клиник“.

Със 100 заболели на 100 хиляди население, Кърджали влезе в оранжевата зона, което спря плановите операции в болниците. „Ако евентуално състоянието на пациентите, които са предвидени за планови операции, се влоши, съвсем нормално е тази операция да бъде проведена“, каза д-р Виктор Кирчев, директор на РЗИ- Кърджали.

Всички лечебни заведения в областите с най-висока заболеваемост са задължени да разкрият COVID структури с минимум 10% от общия брой легла, с които разполагат, гласи заповедта. В болниците в областите със заболеваемост от 60,0 до 119,9 души на 100 000 този процент е 5, допълва bTV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.