Заместник главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев и директорът на ГДБОП главен комисар Ивайло Спиридонов са подали заявления за напускане. Това съобщават от пресцентъра на МВР.
Tе вече са освободени от длъжност със заповеди на министъра на вътрешните работи Младен Маринов.
"Днешният случай провокира решението ми да се оттегля от заемания пост и да поема отговорност за случилото се. Смятам, че това е морален и логичен акт", пише Спиридонов в официално обръщение, качено в сайта на дирекцията.
Спиридонов благодари на своите колеги за съвместната работа и посочва, че през изминалите пет години: "Ние работихме усилено за възстановяването на ГДБОП и изграждането на позитивния ѝ облик, както сред българското общество, така и сред международните партньори", написа началникът на ГДБОП.
Новината идва, след като тази сутрин главният прокурор Иван Гешев обяви, че директорът на отдела за борба с наркотиците в ГДБОП е бил задържан с подкуп, съобщи “Moreto.net”. Тогава са арестувани  шефът на сектора в отдела и един служител. Това се е случва при разследване срещу престъпна група, осигурявала защита на групи, занимаващи се с продажба и разпространение на наркотици у нас и в чужбина.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.