Олимпийските игри в Токио ще се проведат догодина, независимо от ситуацията с пандемията от коронавирус. Това заяви вицепрезидентът на МОК Джон Коутс, цитиран от Франс прес.

Олимпиадата трябваше да се проведе от 24 юли до 9 август тази година, но бе отложена за догодина заради пандемичната обстановка.

"Това ще бъдат Игрите, които ще победят Ковид-19, светлината в края на тунела", каза Коутс, цитиран от БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.