Серия от концерти ще зарадват варненската публика на входа на Морската градина, съобщават от дирекция „Култура и духовно развитие“ към община Варна.

На 12 септември от 18,30 ч. започват фолклорните изпълнения под надслов „България свири и пее“, с участието на Янка Рупкина, Даниел Спасов и Милен Иванов.

С тях ще участват Сборен духов оркестър „Север“, Петя Панева, Мария Стефанова, Донко Марков, Ташо Ташев и Пресияна Леонидова. Към музикалния съпровод ще се включи и оркестъра за народна музика към фолклорен ансамбъл „Варна“.

Концерти ще има и представителния духов оркестър на Военноморските сили, който ще свири ден по-рано, на 11 септември и на 18 септември от 18,30ч.

Съорганизатор на събитието са ВМС на Република България.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.