Сенатът на Съединените щати одобри Ейми Кони Барет за върховен съдия. Назначението й се смята за победа на президента Тръмп седмица преди изборите. С него той осигурява консервативно мнозинство в най-висшата съдебна институция в страната.

48-годишната Барет положи клетва в Белия дом веднага след като сенаторите гласуваха за нея. На церемонията по встъпването й в длъжност, Тръмп заяви, че това е много важен ден за Съединените щати и върховенството на закона.

„Съдията Барет даде да се разбере, че ще издава решения, основаващи се единствено на закона и Конституцията. Равното, безпристрастно и конституционно върховенство на закона, на което се радваме всеки ден в Америка, е само част от увенчаването на постиженията в историята на човешката цивилизация. Това е триумфът на разума, опита и ценностите, които са вечни. Нашата приемственост към този завет е това, което направи Америка най-справедливата, изключителна и славна нация, съществувала някога”, каза още той, цитиран от "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.