UNIFY е единственият специализиран консултант за образование в Холандия и тази есен ще проведе на живо семинар "Образование в Холандия 2020".

Събитието ще се проведе Петък, 25 Септември 2020 в Галерия Графити от 18:00 до 20:00ч. То е напълно безплатно, като е нужна предварителна регистрация, заради ограничения брой места - https://unify.bg/events/181/register

Ще бъдат спазени всички изисквания за безопасността на присъстващите, като всеки посетител ще бъде на 1.5 м разстояние, съобщи "Moreto.net".

По време на събитието ще имате възможност да слушате лекции за обраозванието в Холандия, какво ви трябва за успешен прием в страната на лалетата. Подготена е специализирана лекция и за Родители, която стартира точно в 19:00ч. - Survivor или как да оцелееш като родител на кандидат-студент в Холандия. Презентация на Елица Катранджиева, кариерен консултант за Холандия, завършил студент от Холандия и родител.

Ше имате възможност и за задаване на индивидуални въпроси към специализирните консултанти на UNIFY.

По време на събитието ще получите информация за:

- образователната система в Холандия;

- разликите в университетите в Холандия;

- класациите на университетите от Холандия;

- необходимите документи за кандидатстване в Холандия;

- срокове за подаване на документи в Холандия;

- студентско финансиране;

- учебни такси, стипендии и субсидии;

- настаняване и квартири в Холандия

и много други.

През уикенда (26-27.09), веднага след презентациите на живо, ще се проведе и изложението "Дни на Образованието в Холандия". Ще бъде изцяло онлайн и ще имате възможност да се срещнете с най-голям брой Холандски университети на едно място, изцяло дигитално и ще имате достъп до допълнителни полезни семинари за висшето образование в Холандия.

Може да се регистрирате на: https://unify.bg/events/170/register

Вход свободен. Регистрацията е задължителна и за двете събития.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.