Седмокласниците могат да подават документи за прием в гимназия от днес до 7 юли (вторник). И тази година кампанията се извършва изцяло онлайн чрез специална платформа.

След като изберат в коя област искат да подадат документи, учениците виждат всички училища, които предлагат профилирано или професионално обучение. Така те могат да се запознаят с отделните профили и професии, техните профилиращи предмети, на един от които ще държат матура, както и балообразуването за всяка една от паралелките. Седмокласниците трябва да обърнат внимание, че за едно и също училище може да имат различен бал за различните паралелки.

Родителите, които не могат да се справят сами с подаването на заявления или нямат компютър или интернет, могат да се обърнат за помощ в сегашното си школо или в едно от училищата гнезда в тяхната област.

Списъците с приетите ученици на първи етап на класиране трябва да станат ясни до 13 юли, допълва standartnews.com.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.