Вълшебна пейка от Девня, област Варна пътува до софийско училище. Това е по националната инициатива "Светлите пейки на България" на сдружение “Дишай, Девня" и деца, съобщи Агенция "Фокус".

На страницата си във Facebook организаторите обясняват за "Вълшебните пейки на Девня".

Втората Вълшебна девненска пейка е почти готова. Вижте изрисуваните по нея: лика на красивата Марциана, сестра на римския император Траян; река Девненска, Вълшебният извор и амфората във водите им; красиви пейзажи от Долината на мозайките, природни богатства и древна история - Долината на богове и хора - Девня/ Марцианопол.

Тази пейка, изработена от девненски дърводелци със златни ръце, пропътува 500 км, за да стигне до художниците си, децата от 75-то Основно училище “Тодор Каблешков" в София.

Така малките художници и техните учители видяха историята на нашия прекрасен древен град и нарисуваха своето послание към всички ни... с четка и душа.

Децата изрисуваха чрез красивите образи своите съпричаст, приятелство, подкрепа за малките хора на голямата индустриална долина.

За да върне Девня своя древен блясък, опази реката и земята си.

За да не е Девня долина на боклука.

Ще разкажем скоро кои творци на словото ще седят на Вълшебната пейка. И кога и как девненската пейка ще се върне в родното си място Девня, за да го краси, брани и възпява.

След тази пейка много градове и села ще нарисуват миналото и бъдещето си върху дървена пейка.

България е с Девня.

Старото наименование на Девня е Марцианопол - древноримски град. Той първоначално се е наричал Партенопол и е преименуван от император Траян в чест на сестра му Улпия Марциана. През късноримската епоха е център на провинция Долна Мизия.

Според една от легендите един ден римският император Траян спрял с войските си край девненските карстови извори, а сестра му Марциана изпратила прислужницата си за вода. Слугинята обаче изпуснала златния съд, но за всеобщо удивление той изплувал по-късно в близката река. Суеверните римляни приели това за благосклонен знак от боговете и императорът решил да основе град, наричайки го на прелестната си сестра.

Според друга легенда Марцияна била много болна и само водите на днешна Девня я спасили. Така селището там било кръстено от император Траян на неговата сестра.

Император Траян се споменава в българското народно творчество като цар Траян, който имал кози уши.

Девненската долина някога е била едно от най-красивите кътчета на България. Било е любимо място на патриарха на българската литература Иван Вазов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.