Отборно състезание Чудобой ще се проведе за седма поредна година в района на природна забележителност "Чудните скали" и с. Аспарухово в Източна Стара планина. Датите са 12-13 септември 2020г. Организатори са Спортен клуб „Чудните скали“ и Велоклуб „Устрем“. Състезанието е подходящо, както за хора с добра физическа подготовка и технически умения, така и за тези, които просто искат да се забавляват.

Участва се в екип от двама души, които избират между три групи – „Елит“, която е подходяща за хора с много добра физическа подготовка, „Хоби“ - подходяща за хора със средна физическа подготовка, които са готови да стигнат до комфортната зона на физическото си натоварване и група „Айляк“, която е нова и в нея могат да се запишат хора със слаба физическа подготовка, както и родители с децата си, които търсят по-скоро приключенския, отколкото състезателен характер на изживяването.

Състезанието се провежда в един ден, има и награден фонд. Записването е до 10 септември през интернет страницата на СК „Чудните скали“, съобщи "Радио Варна".

"Чудобой" e отборно състезание, насочено както към състезатели, така и към любители, туристи, приключенци, айляци, ентусиасти или просто почитатели на изживяванията сред природата.

Основната цел на организаторите е да направят не просто състезание, но и участниците (а и самите организатори) да научат нещо ново и полезно за приключенията сред природата, да се забавляват и да си помагат един на друг. Включени са различни спортни дисциплини, изискващи комплексни умения от участниците - катерене, колоездене, бягане, гребане с каяк, плуване, ориентиране, спускане на рапел, самоизвличане, творчески и интелектуални задачи, както и още множество Х-етапи, неизвестни до момента на достигането им. Те най-често са творчески и интелектуални задачи. Форматът на състезанието го прави много разнообразно и уникално, както и единствено по рода си в цялата страна.

.Програма

12.09.2020 г. (събота)

17:00 ч. – техническа конференция в читалището на село Аспарухово.

На конференцията ще бъдат дадени пояснения за трасето и правилата на състезанието. Състезателите ще получат стартовите си номера, картата на трасето и трябва да попълнят декларация за съгласие с условията на състезанието (лично подписана от всеки участник)!

13.09.2020 г. (неделя)

08:00 ч. – старт на състезанието

Препоръчително е състезателите да бъдат на старта около половин час предварително, с цялата необходима екипировка.

16:00 ч. – затваряне на контролните постове (етапите)

В 16:00 часа всички контролни постове/етапи ще бъдат затворени и състезателите трябва да се ориентират към финала. На закъснелите отбори няма да бъде разрешено да преминат по дадения етап!

18:00 ч. – награждаване

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.