САЩ обявиха, че въвеждат допълнителни мита в размер на 25% за стоки внос от Франция за 1,3 милиарда долара. Мярката обаче ще влезе в сила след 180 дни. Митата се въвеждат в отговор новия френски данък върху дигиталните услуги.

От кабинета на постоянния търговски представител на САЩ във Франция уточниха, че те ще засегнат френски стоки като козметика и дамски чанти и че с отложеното действие на мярката се цели да бъде осигурено още време за преговори за уреждане на проблема.

Решението на САЩ беше взето след разследване на американските власти, което установи, че френският дигитален данък дискриминира американски високотехнологични компании като Гугъл, Фейсбук и Епъл.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.