Държавният секретар на САЩ Майк Помпео съобщи, че САЩ са “загрижени” за напрежението между Турция и Гърция в Източното Средиземноморие. Помпео бе на посещение в Кипър в събота, като основната му цел бе да потърси начини за умиротворяване на двете страни.

“Оставаме дълбоко загрижени от настоящите действия на Турция за проучване на природни ресурси в райони в Източното Средиземноморие, над които Гърция и Кипър имат юрисдикция. Република Кипър има право да експлоатира своите природни ресурси, включително правото на въглеводороди, открити в нейното териториално море и нейната изключителна икономическа зона”, каза Помпео.Той подчерта още, че регионалното сътрудничество е ключово за енергийната сигурност в Източното Средиземноморие.

“Вярваме, че ресурсите на Кипър трябва да бъдат разпределени по справедлив начин между общностите на кипърските гърци и кипърските турци”, каза той.

Напрежението между Турция и Гърция в Източното Средиземноморие възникна преди месеци, когато Турция изпрати проучвателни кораби във води, за които Кипър и Гърция твърдят, че са техни изключителни икономически зони. Турция пренебрегна призивите да напусне спорните води и проведе военни учения в Източното Средиземноморие в отговор на учения, организирани от Гърция, Кипър, Франция и Италия това лято.

Вчера Анкара заяви, че ще проведе военноморски стрелкови учения от събота до понеделник. Новите тренировки ще бъдат извършени в Средиземно море северозападно от Кипър. съобщи руската информационна агенция "Новости", цитирана от БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.