Русия и Китай действат активно като външни сили на Балканите и визитата там на държавния секретар Майкъл Помпейо е начин да "отговорим на това предизвикателство", заявиха високопоставени представители на Държавния департамент, цитирани от пресслужбата на ведомството.

Балканите са "стратегически много динамичен регион", в който действат външни сили. "Китай купува пристанището в Пирея, Русия демонстрира лошо поведение в Северна Македония, от страна на Русия се правят опити да манипулира с православната църква - помните, че преди около две и половина години Гърция изгони четирима руснаци за участието им (...) в неуместна дейност, свързана с църквата", заяви един от представителите на Държавния департамент, цитиран от ТАСС.

Брифингът бе по повод двудневната визита на Помпейо в Гърция. По думите на друг представител на Държавния департамент цел на посещението е "да се съберат в едно всички аспекти на американската сила и американската дипломация, за да се даде отговор на това предизвикателство" от страна на Русия и Китай в региона.

От 27 септември до 2 октомври Помпейо е на обиколка в Европа, по време на която посети Гърция и предстои да бъде в Италия, Ватикана и Хърватия, съабщи БНР.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.